Hipnoza terapeutyczna - narzędzie doskonałe

 

Hipnoza sama w sobie nie jest żadną terapią. Jest ona jednak doskonałym narzędziem terapeutycznym, dzięki któremu uzyskuje się stan pełnego relaksu, wyciszenia, czyli całkowitego usunięcia napięcia i stresu. Tylko w takim, bowiem stanie, można dopiero przeprowadzać dalszą skuteczną terapię.
Każdy rodzaj terapii, aby był on skuteczny, powinien być poprzedzany relaksacyjną terapią antystresową.  
Ludzie jednak, nie wiadomo, czemu boją się hipnozy. Najczęściej obawiają się, że w czasie seansu utracą kontrolę nad tym, co się będzie nimi działo, przez co boją się, że będą na łasce i niełasce hipnoterapeuty, oraz że zdradzą podczas hipnozy jakieś swoje wstydliwe sekrety.
Tak jednak wcale nie jest. Hipnoterapeuta nie może zmusić nikogo do działania wbrew jego własnej woli. Organizm ludzki ma, bowiem wystarczająco mocne mechanizmy obronne, aby nikt obcy go nie zniewolił. Dlatego więc mamy tylko to, na co się sami wewnętrznie zgadzamy.
Często słyszy się od osób, zwłaszcza takich, które chcą niejako uchodzić za kogoś wyjątkowego, że nie da się ich zahipnotyzować, gdyż są one, jak mówią, odporne na hipnozę. Prawda jednak jest taka, że nie ma ludzi odpornych na hipnozę. Nikt nie jest przecież odporny na sen. Jest to jedynie problem psychiki, posiadającej problem, który można i należy rozwiązać.
Najłatwiej hipnotyzuje się ludzi otwartych, mocno stojących na ziemi, np.: przedsiębiorców, dziennikarzy, aktorów. Nieco trudniej zaś zestresowanych, zamkniętych w sobie, słabych, z depresją i innymi zaburzeniami emocjonalno-lękowymi. Dominującą przyczyną utrudnionego wejścia w stan hipnozy, jest właśnie lęk, zwłaszcza zaś lęk przed utratą świadomości i przed mającymi nastąpić zmianami. Zawsze, bowiem podświadomie boimy się tego, czego nie znamy.
Hipnoza to sztuczny sen, wywołany przez hipnoterapeutę, za zgodą pacjenta. Przed każdym seansem objaśnia on pacjentowi, co będzie się z nim działo i co terapeuta będzie robił. Jest to wspólnie ustalony kontrakt, z warunkami przyjętymi przez obie ze stron. Pacjent wybiera dogodną dla siebie pozycję, gdyż wie on, że przez dłuższy czas nie będzie mógł się swobodnie poruszać. Zakres i intensywność różnych stanów świadomości jest olbrzymia i w większości nieprzewidywalna.
Hipnoza jest jednym ze stanów na pograniczu jawy i snu. Umożliwia to przywoływanie obu tych stanów, co oznacza, że w seansie sztucznego snu jednakowo zaangażowane są: podświadomość, oraz porządek, jak i chaos.
Nasza podświadomość koduje wszystko, co jest nam potrzebne, jak i to, co potrzebnym nam nie jest.  
Stąd też właśnie bierze się większość problemów emocjonalnych, psychicznych, a co za tym idzie, również i poważnych stanów chorobowych. Nasza psychika nie radzi sobie z dawnymi, pochodzącymi z dzieciństwa, lub nawet z czasów jeszcze wcześniejszych, lękami, strachami czy blokadami typu np. przeżyty kiedyś dawno temu wstyd, bądź ostre skarcenie lub krytyka, a nawet z zakodowaną przez matkę czy babkę, popularną złą czarownicą…
Jako dorośli, ludzie odczują to w depresji, oraz w tym, że np. boją się pozostawać sami w domu bez osoby towarzyszącej. Mogą oni jako dorośli ludzie widzieć nawet cienie lub bać się pozostawania w ciemności.
Są to wszystko lęki przeniesione z dzieciństwa, kiedy byli oni straszeni, raczej w pozornie słusznej wtedy intencji, aby zwyczajowo wymusić na nich dziecięce posłuszeństwo.
Podczas hipnozy psychika, a właściwie podświadomość pokazuje nam obrazy związane z jakimś ważnym momentem czy tragicznym wydarzeniem. Dzięki temu, możemy pomóc jej się uwolnić.
Podświadomość ze swoją pamięcią przypomina kasetę magnetofonową z nagraną muzyką lub tekstem. Jeśli któraś z informacji jest nieprawidłowa, możemy ją nagrać jeszcze raz, ale tym razem w sposób pozytywny. To tak, jakby usunąć stary plik i zastąpić go nowym.
Hipnoterapia jest najbardziej skuteczna przede wszystkim w chorobach psychosomatycznych, czyli tych, które łączą się jednocześnie z duchem i ciałem. Hipnoza pozwala złagodzić napięcia emocjonalne, lęki, stresy, fobie, apatię, agresję, wyleczyć anoreksję, bulimię, zmniejszyć nadwagę, usunąć bezsenność, bóle niewiadomego pochodzenia czy moczenia nocne. Hipnoza pomaga pozbyć się nerwic, głębokich depresji oraz problemów seksualnych. Służy też do wzmacniania pamięci, koncentracji i efektywnego uczenia się. Najszybsze rezultaty osiąga się u ludzi, którzy chcą się pozbyć nałogów. W ich psychikę umiejętnie wkodowuje się niechęć do nałogu i chęć powrotu do zdrowego życia.

Czym zatem jest stan hipnozy? Jest to rodzaj snu, który jest wielką „przetwórnią" doznań, nastawień, ale także i lęków oraz przesądów. Snami hipnotycznymi można sterować tak, aby były one twórcze i budowały naszą otwartość dla świata oraz wszystkich wrażeń, w które on obfituje.
Hipnoza jako terapia zajmuje się, więc twórczym sterowaniem za pomocą sztucznie wywołanego snu. Wywołuje się go sztucznie, ale nie jest on niczym szkodliwym dla organizmu, a wręcz odwrotnie - organizm odczuwa ten stan jako naturalny i poddaje się zdrowotnym afirmacjom, które sugeruje terapeuta.
Hipnoza zatem wykorzystuje leczniczy fenomen snu. Hipnoza lecznicza jest formą bezpiecznej umowy między terapeutą i pacjentem. Terapeuta wprowadza pacjenta w kontrolowany sen. Pacjent odłącza się od rozpraszających bodźców zewnętrznych i koncentruje na swoim wnętrzu - konfliktach, doznaniach, lękach, ale też możliwościach samopomocy. Słucha poleceń terapeuty, które pozwalają głębiej wejść w trans, utrzymać go przez odpowiednią ilość czasu i bezlękowo dojść do źródła schorzenia czy problemu. Potem pacjent zostaje powoli, jakby naturalnie zbudzony. Jest już jednak uzbrojony w siłę, wzmocnioną zdrowotnymi afirmacjami terapeuty. Na hipnozę podatni są wszyscy ludzie. Z tym, że nie wszyscy wchodzą w trans hipnotyczny, czyli w głębszą fazę hipnozy.

Prawidłowo przeprowadzona hipnoza może być pomocą w licznych schorzeniach:

 • leczeniu chorób psychosomatycznych, zaburzeń psychoseksualnych, oziębłości, nerwic, lęków, stanów postresowych, depresji, tików, bezsenności, napięć emocjonalnych, zaparć, bruksizmu, moczenia nocnego u dzieci, astmy oskrzelowej, bólów niewiadomego pochodzenia, bólów kręgosłupa i innych oraz regulowanie ciśnienia tętniczego krwi
 • wzmacnianiu procesu leczenia i uzdrawiania w celu zmobilizowania własnych sił obronnych organizmu e usuwaniu bólu po przebytych chorobach, zabiegach, operacjach, wypadkach oraz bólów niewiadomego pochodzenia o podłożu nerwowym
 • uwalnianiu z nałogów: alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego, pociągu do hazardu, komputero-manii, kleptomanii, seksomanii i innych, wraz z usuwaniem ich przyczyn;
 • regulacji zaburzeń odżywiania poprzez hipnozę skierowaną przeciw nadwadze, otyłości, bulimii i anoreksji, włącznie z usuwaniem ich przyczyn;
 • wzmacnianiu pamięci, koncentracji i procesów efektywnego uczenia się, doskonalenie umiejętności łatwego wypowiadania się, zmniejszenie tremy przed egzaminacyjnej lub publicznym wystąpieniem, doskonalenie umiejętności przemawiania w czasie wystąpień publicznych i imprez estradowych;
 • przypominaniu w hipnozie zapomnianych sytuacji i rzeczy, traumatycznych przeżyć, wypadków, zdarzeń wywołanych przyczynami zewnętrznymi, np. amnezja, utrata przytomności itp.
 • zapominaniu tragicznych przeżyć i dramatycznych sytuacji życiowych, trudnych zdarzeń, przykrych zawodów miłosnych, traumatycznych doznań itp.
 • pobudzaniu sprawności seksualnej, usuwanie przyczyn zahamowań seksualnych, impotencji i oziębłości płciowej, stymulowanie leczenia zaburzeń o podłożu nerwicowym i nawykowym;
 • wzmacnianiu systemu odpornościowego, silnej woli życia, chęci powrotu do zdrowia, poczucia wiary w siebie, wyzwolenie optymizmu oraz pozytywnego myślenia i działania;
 • analgezji, czyli znieczulaniu bólów czasowo i trwałe (odczuwane tylko w formie przytłumionej), wywoływaniu niewrażliwości na ból, przygotowaniu hipnotycznemu
 • (w formie naturalnej narkozy) przed zabiegami, operacjami i porodami.

Inne typy hipnozy leczniczej:

 • regresja wieku, czyli cofanie pamięci wstecz do głębokiego dzieciństwa w celach terapeutycznych;
 • regresja reinkarnacyjna, czyli cofanie wstecz, w istnienie w innych wymiarach w celach terapeutycznych i poznawczych;
 • progresja wieku, czyli przywoływanie przyszłości w hipnozie, na przykład jasnowidzenie.

Co o hipnozie mówi nauka? Nasza psychika ma umiejętność stymulowania procesów leczenia nawet na poziomie biochemicznym. Myśli i obrazy kodują się w mózgu. Za pomocą sugestii mózg uczy się ich i poprzez nerwy przekazuje pozytywne informacje do całego organizmu. Łagodna energia uspokaja wszystkie układy i komórki, one zaś uczą się odporności. W przekazywaniu energii witalnej bierze udział autonomiczny układ nerwowy.

Jednym z najlepszych w Polsce hipnoterapeutów i hipnotyzerów, pozostaje dr Andrzej Kaczorowski z Wrocławia.

 

Andrzej Kaczorowski

Psycholog pedagog, hipnolog, doktor medycyny naturalnej i teologii. Ukończył Moskiewską Szkolę Hipnozy oraz Pedagogiczny Uniwersytet w Moskwie stopniem kandydata psychologicznych nauk. Umiejętności swoje doskonalił w San Petersburgu, Charkowie i w Seminarium Duchowym w USA oraz w innych ośrodkach i instytucjach, w zakresie hipnozy werbalnej i niewerbalnej na Wschodzie i Zachodzie. Jest wykładowcą Studium Psychologii Psychotronicznej oraz Instytutu hipnozy Klinicznej w Moskwie. Prowadzi kursy i szkolenia dokształcające profesjonalnej hipnozy terapeutycznej dla lekarzy, psychologów, terapeutów w kraju i za granicą. Jest czołowym hipnotyzerem, hipnologiem i hipnoterapeutą w Polsce, który łączy hipnozę terapeutyczną i innymi technikami hipnozy w innych dziedzinach życia. Jest biegłym, powoływanym do badania wiarygodności osób, które twierdzą, że dysponują różnego typu siłami paranormalnymi.
Andrzej Kaczorowski przeprowadza wszystkie typy seansów hipnotycznych: afirmacyjne, regresyjne, reinkarnacyjne, prekognicyjne, zbiorowe i z rzadka, również estradowe. Swoje umiejętności prezentuje też w licznych programach telewizyjnych, filmach i w prasie.
Jego niezwykle skuteczne i popularne terapie w hipnozie, przyniosły mu już wielkie uznanie pośród licznego grona pacjentów na całym świecie, a także uczniów zarówno
w kraju, jak i za granicą.
Jednym z jego dostępnych obecnie na naszym rynku i bardzo skutecznych terapeutycznie narzędzi, są płyty CD, z tematycznie nagranymi programami terapeutycznymi, takimi jak:


Autohipnoza na relaks, odprężenie i odpoczynek

Autohipnoza dr Kaczorowskiego na relaks, odprężenie i odpoczynek, pomoże Ci uzyskać pełne odprężenie i rozluźnienie organizmu oraz pozwoli pogrążać się i przebywać w coraz głębszych stanach rozluźnienia ciała i duszy. W czasie słuchania nagrania CD autohipnoza, podawane sugestie odmienią Twoje życie i wywrą nieodwracalny wpływ na Twoją podświadomość. Relaks, odprężenie i rozluźnienie staną się częścią Twojego codziennego życia. W czasie seansu autohipnozy twój umysł i myśli, przeniosą się w przyjemne miejsce wspaniałego odpoczynku, jak ciepła plaża i piękne morze. Tam, w swojej wyobraźni, będziesz mógł odpocząć i zrelaksować się. To kojące cudowne odprężenie pozwoli Ci doświadczać komfortu stanu autohipnozy. W tym czasie możesz przypomnieć sobie przyjemnie zdarzenia czy sytuacje, czyli coś, co dla Ciebie jest źródłem siły, spokoju i pewności siebie, bo gdy towarzyszyło ci to wspaniałe samopoczucie, wszystko się udawało. Zawsze w swojej podświadomości możesz taki obraz stworzyć i tam być, tam odpoczywać.


Autohipnoza dr Kaczorowskiego pozwoli Ci odzyskać siły wewnętrzne, głęboki wewnętrzny spokój, równowagę, pewność siebie i bezgraniczne poczucie bezpieczeństwa. Za każdym razem słuchając autohipnozy będziesz pogłębiał stan rozluźnienia, odprężenia i komfortu wewnętrznego, a w tym czasie Twój umysł we własnym zakresie będzie mógł łatwiej rozwiązywać twoje problemy.


Autohipnoza na sukces, bogactwo i dobrobyt

Autohipnoza dr Kaczorowskiego na sukces, bogactwo, dobrobyt i dokonanie zmian na lepsze życie pozwoli Ci uwolnić się z dotychczasowego programu biedy i problemów życiowych i ukierunkować Twój umysł na sukces. Twoje życie nie tylko stanie się bogate, szczęśliwe i komfortowe, ale również odzyskasz poczucie swojej wartości i pewności siebie. Problemy z przeszłości staną się już tylko Twoją przeszłością. Warunkiem skuteczności jest systematyczne słuchanie nagrania CD autohipnozy, aż do osiągnięcia pozytywnego rezultatu. Oczekiwane przez Ciebie efekty zmian w Twoim życiu, pojawią się na pewno. W ten sposób sam zaprogramujesz swój umysł tak, żeby zagościły w nim tylko pozytywne, konstruktywne myśli o bogactwie, dobrobycie i sukcesie życiowym. Ty jesteś efektem swoich nawyków myślowych. W stanie autohipnozy, sugestie tam zawarte odmienią Twoje życie na lepsze, bogate i szczęśliwe oraz pozwolą wyzwolić Twój twórczy potencjał życiowy, abyś mógł wykorzystać go w pozytywnym celu.

 

Dobrobyt, Bogactwo i Sukces jest w Twoim umyśle i Ty za pomocą autohipnozy ten potencjał wyzwolisz. W ten sposób jakość twojego życia zmieni się i poprawi wraz ze wzrastaniem Świadomości Bogactwa. Oczekiwane przez Ciebie efekty na pewno pojawią się po częstym słuchaniu nagrania CD, aż do skutku.

 

Autohipnoza na koncentrację i pamięć

Autohipnoza dr Kaczorowskiego na wzmocnienie pamięci i koncentracji – efektywnego uczenia i zapamiętywania, usprawnienia zdolności językowych oraz wystąpień publicznych, co pozwoli Ci uzyskać sukces osobisty, jak i zawodowy oraz uwolnić się od starych, złych nawyków. Twoje życie nabierze barw i radości, a zapamiętywanie stanie się łatwe i naturalne. Wszystkie informacje, które kiedykolwiek dotarły do twojej podświadomości będą dla Ciebie w każdej chwili osiągalne. Autohipnoza spowoduje, że Twój umysł będzie bystry i przenikliwy, a nauka będzie sprawiała Ci przyjemność. Twoja pamięć stanie się niezawodna, a koncentracja podobna do światła lasera – czysta, silna i pełna energii. Oczekiwane przez Ciebie efekty zmian pojawią się na pewno. W ten sposób sam zaprogramujesz swój umysł na idealną koncentrację, pamięć i sukces.


Autohipnoza na uwolnienie od bezsenności

Autohipnoza dr Kaczorowskiego na uwolnienie od bezsenności, pozwoli w bezstresowy i łatwy sposób, przyjemnie zasypiać i przesypiać całe noce. Sen daje Ci spokój, relaks i nową energię, dzięki której za dnia dajesz sobie radę w trudnych, życiowych sytuacjach. Twoje życie nabierze barw i energii i do swoich spraw codziennych będziesz podchodzić z radością i optymizmem. Warunkiem skuteczności jest systematyczne słuchanie autohipnozy przez około 2 – 3 tygodni, aż do osiągnięcia pozytywnego rezultatu. Oczekiwane przez Ciebie efekty zmian pojawią się na pewno, a każdy nocny wypoczynek będzie obfitował w bogate, kolorowe i przyjemne sny. Odtąd, gdy tylko ułożysz się do snu natychmiast poczujesz przyjemne rozluźniające odprężenie. To błogie rozleniwienie spowoduje, że wejdziesz w spokojny, zdrowy sen, który będzie trwał aż do rana.


Autohipnoza na uwolnienie od depresji

Autohipnoza dr Kaczorowskiego na uwolnienie od depresji pozwoli Ci w bezstresowy naturalny sposób uwolnić się od koszmaru lęków i depresji. Twoje życie nabierze nowych barw i energii. Powróci chęć i radość życia. Odkryjesz w sobie wcześniej uśpioną pewność i poczucie własnej wartości, stwarzając nową, pozytywną rzeczywistość. Problemy związane z depresją staną się Twoją przeszłością. Warunkiem skuteczności jest systematyczne słuchanie autohipnozy, aż do osiągnięcia pozytywnego rezultatu. Oczekiwane przez Ciebie efekty zmian pojawią się na pewno. W ten sposób sam zaprogramujesz swój umysł tak, by zagościły w nim tylko pozytywne, konstruktywne i pogodne myśli.

 

Autohipnoza na pobudzenie poczucia własnej wartości

Autohipnoza dr Kaczorowskiego na pobudzenie poczucia własnej wartości i pewności siebie, pomoże Ci w tym, abyś mógł swobodnie doświadczać radości życia, odcinając się od wszystkiego, co negatywne tak, aby widzieć wyłącznie plusy w każdej sytuacji Twojego życia. Twoje życie nabierze barw i powróci chęć oraz radość, wynikająca z tej właśnie chęci życia. Słuchając nagrania CD Autohipnoza i sugestii tam zawartych, będziesz doświadczać wewnętrznego spokoju i pozostaniesz w zgodzie sam ze sobą, a każdego dnia zauważać będziesz coraz więcej pozytywnych rezultatów pozytywnego myślenia. Twoje emocje staną się częścią twojej przeszłości i odkryjesz wcześniej uśpioną pewność, która z powrotem wypłynie z Twojego wnętrza, stwarzając nową pozytywną rzeczywistość. Warunkiem skuteczności jest systematyczne słuchanie nagrania CD Autohipnoza, aż do osiągnięcia pozytywnego rezultatu.

 

Autohipnoza na redukcję nadwagi

Autohipnoza dr Kaczorowskiego na redukcję nadwagi i właściwe odżywianie, pozwoli Ci w bezstresowy sposób, uczynić swoje ciało szczupłym, zdrowym, atrakcyjnym i takim, jak pragniesz żeby było. A Twoja sylwetka nabierze nowego, ładniejszego wyglądu.
Ten program autohipnozy jest stworzony po to, abyś pozbyła się zbędnego tłuszczu, który został wcześniej odłożony w twoim organizmie i stała się nową osobą w szczupłej postaci, mającą nowe już nawyki żywnościowe. Sugestie zawarte w nagraniu autohipnozy dr Kaczorowskiego, oddziaływają na podświadomość tak, że zmieniają się procesy biochemiczne w Twoim organizmie, a podświadomość znów będzie kontrolowała nie tylko Twój apetyt, ale także odkładanie się pokarmu w postaci tłuszczu i pobudzi naturalny instynkt spalania i wydalania, oraz kontroli Twojej wagi. Warunkiem skuteczności jest systematyczne słuchanie nagrania, aż do osiągnięcia efektów spadku wagi ciała, jak i zmiany stosunku do jedzenia.
Autohipnoza sprawi, że apetyt będzie twoim przyjacielem, a nie wrogiem i będziesz jadła tyle ile potrzeba, bez magazynowania energii w postaci tłuszczu. Z pewnością odzyskasz swoją sylwetkę szczupłą, zdrową i atrakcyjną, bez emocji.

 

Autohipnoza na uwolnienie od alkoholu

Autohipnoza Kaczorowskiego na uwolnienie od uzależnienia alkoholowego pozwoli Ci w bezstresowy i naturalny sposób, uwolnić się od problemu nałogu alkoholowego i związanego z nim koszmaru życiowego, a Twoje życie ponownie nabierze radości i szczęścia życia w trzeźwości. Uszczęśliwisz siebie i uszczęśliwisz innych unikając alkoholu. Staniesz się człowiekiem sukcesu. Porzucając alkohol i żyjąc w trzeźwości, zapewnisz sobie swoją własną, piękną przyszłość. Warunkiem skuteczności, jest systematyczne słuchanie nagrania autohipnozy, aż do osiągnięcia efektów abstynencji i poczucia swojej wartości oraz pewności siebie. Oczekiwane przez Ciebie rezultaty pojawia się na pewno. W ten sposób sam zaprogramujesz swój umysł doceniając siebie, swoje ciało i życie, żyjąc jednocześnie w trzeźwości.

 

Autohipnoza na uwolnienie od nikotyny

Autohipnoza dr Kaczorowskiego na uwolnienie się od uzależnienia od nikotyny, pozwoli Ci uzyskać zadowolenie z oddychania świeżym i czystym powietrzem oraz delektować się wrażeniami docierającymi do zmysłów smaku i węchu. Twoje życie nabierze barw i radości życia, oraz oddychania czystym, rześkim, krystalicznym powietrzem, tak jak oddychają ludzie bez nałogu, czyli ludzie zdrowi, silni i szczęśliwi. Autohipnoza spowoduje, że w szybkim czasie zauważysz korzyści płynące z tego nowego i wolnego od nałogu sposobu życia, a Twój organizm będzie swobodnie oczyszczać się z toksyn i trucizn nikotynowych. Rzucenie palenia będzie dla Ciebie łatwe i przyjdzie Ci bez większego wysiłku.

 

Autohipnoza dla kobiet w ciąży, indukcja porodu

Autohipnoza dr Kaczorowskiego dla Kobiet w ciąży – indukcja porodu, pomoże Ci w pomyślnym i łagodnym przebiegu ciąży i porodu oraz pozwoli Ci spokojnie cieszyć się upragnionym macierzyństwem.
Twoje życie stanie się radosne i szczęśliwe, a Ty będziesz szczęśliwą matką. Sugestie zawarte w treści autohipnozy posiadają fachowy instruktaż przebiegu ciąży i porodu. Pozwolą cieszyć się swoim życiem, gdy Ty będziesz matką po porodzie.
Słuchając autohipnozy Kaczorowskiego, sama zaprogramujesz się tak, żeby zagościły w Tobie tylko pozytywne i konstruktywne myśli, oparte na dobrym samopoczuciu i prawidłowym przebiegu ciąży oraz porodu. Będziesz cieszyć się macierzyństwem i z entuzjazmem przyjmować zmiany w swoim życiu, oraz łatwiej sprostasz swoim potrzebom i potrzebom dziecka. Oczekiwane przez ciebie efekty na pewno nastąpią i twoje życie w ciąży będzie łagodne, łatwe i spokojne, a poród będzie przebiegał właściwie, bez bólu, strachu, emocji czy też złego samopoczucia. Dziecko urodzi się zdrowe i silne, bez najmniejszych problemów.
Autohipnoza pozwoli Ci uzyskać stan odprężenia, rozluźnienia w czasie porodu i po nim. Pozwoli pozostać uśmiechniętą, zadowoloną, atrakcyjną, zaradną, kochającą kobietą i matką, którą tak naprawdę wewnątrz już jesteś.

 

Autohipnoza na zwiększenie sprawności seksualnej u kobiet

Autohipnoza na zwiększenie sprawności seksualnej pozwoli Ci poczuć szczęście i radość, stać się kobietą spełnioną, a Twoje kontakty z partnerem nie będą ograniczane zahamowaniem. W naturalny sposób zaczniesz odczuwać podniecenie, satysfakcję i przyjemność ze wspaniałych przeżyć seksualnych.
Z każdym dniem Twój apetyt na seks będzie wzrastał, a Ty poczujesz się z tym cudownie i z coraz większą łatwością będziesz reagować na bodźce partnera. Twoje życie nabierze barw, radości i przyjemnych doznań. Autohipnoza spowoduje, że w każdej sytuacji pozostaniesz pewna siebie i pełna wiary. Osiągniesz całkowite spełnienie, a problemy seksualne, staną się nieodwracalną już  przeszłością. Warunkiem skuteczności, jest systematyczne słuchanie autohipnozy, aż do osiągnięcia pozytywnego rezultatu. Oczekiwane przez Ciebie efekty zmian pojawią się na pewno.

 

 

Copyright © by Irena Mielimąka, Polskie Centrum Odnowy Energetycznej - Piramidy Horusa® Śląsk 2006-2022
ul. Nrutowicza 45, 44-283 Rydułtowy 
tel. +48 601 463 290 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  http://piramidyhorusa.slask.pl/

Modele energetycznych piramid Horusa® są chronione patentem nr M 9302848.2 Niemieckiego Biura Patentowego z dnia 14.4.1993 pod nazwą „podwójne piramidy”. Wszelkie prawa autorskie© oraz znak towarowy przynależą do D. Harald ALKE. Znak towarowy jest zastrzeżony. Wykonywanie kopii jest Zabronione! Materiały publikowane w naszym portalu internetowym, takie jak: teksty, fotografie, szkice, malowidła, muzyka inne są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi jak również nasze wszystkie książki, płyty CD i inne publikacje. Wszystkie nasze produkty, wyroby artystyczne, malowidła, instrumenty magiczne, ich szkice i projekty są chronione patentami, są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wykorzystanie oraz publikacja, w całości lub we fragmentach w radio, TV, kopiowanie nośników elektronicznych, przetwarzanie w sieciach i systemach komputerowych, jak również tłumaczenie na inne języki jest zabronione. Wszelkie sposoby wykorzystania wymienionych materiałów są możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody lub kontraktu. Wszelkie publikacje internetowe przeznaczone są do prywatnego użytku odwiedzających bez możliwości dalszego ich publikowania lub innych sposobach wykorzystania. Wszelkie naruszenia będą ścigane sądownie.

Piramidy Horusa - Polskie Centrum Odnowy Energetycznej

 

 

 

© 2008 JUŻ WSZYSCY NAS KUPUJĄ! - Irena Mielimąka prezentuje oryginalne PIRAMIDY HORUSA® z Instytutu Kyborg® - STRONA INFORMACYJNA - | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de