CO TO JEST RADIESTEZJA?

 

Każda istota żyjąca , tak jak i każdy obiekt nieożywiony, emituje charakterystyczne dla siebie promieniowanie. Ponieważ promieniowanie to niePICT2710 radiestezja smjest rejestrowane przez nasze zmysły, pojawiło się pojęcie radiestezja. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa radius, co znaczy promień i greckiego aisthesis, co oznacza odczuwanie. Radiestezja jest to więc nauka o zasadach interpretacji wskazań odczuć radiestety, o teorii zjawisk radiestezyjnych i o związkach z innymi podobnymi metodami. Radiestezja ma swój język, definicje, teorię budowy świata, metody i cele badań

Radiesteta zaś to człowiek mający umiejętności:

  • odczuwania różnych typów radiacji, czyli promieniowania i wewnętrznego ich  przetwarzania na bodźce fizjologiczne,

  • interpretowania  wskazań w języku radiestezji,

  • przekazywania innym, efektów swoich umiejętności radiestezyjnych.

 Radiesteta ma zatem zdolność, postrzegania wszelkich pól energetycznych świata, wspólnie działających na niego i poprzez niego.

Otrzymując w radiestezji wspaniałe wyniki, nie należy tego tłumaczyć nadnaturalnością czy cudem. Trzeba stwierdzić zaistniałe fakty i starać się odkryć ich tajemnicze przyczyny. Każdy przy odrobinie własnych, niezbędnych predyspozycji ma tutaj takie możliwości pod warunkiem, że zechce zgłębić te tajniki pod okiem dobrego nauczyciela i instruktora.

A dlaczego potrzebny jest dobry nauczyciel i instruktor? Bo przy tej pracy niezbędna jest znajomość i  zachowanie pewnych zasad. Ucząc się samemu można zacząć popełniać błędy, które dla zdrowia i dobrego samopoczucia nie są korzystne.

 Od zamierzchłych czasów radiestezję stosowały starożytne ludy. Chińczycy, Japończycy, gdy zamierzali wznosić swe piękne budowle, najpierw badali czy są tam podziemne cieki wodne i inne niekorzystne promieniowania.

W grobowcach faraonów znajdywano wahadła, na których wzoruje się budowę obecnie stosowanych w radiestezji. Mojżesz, który prowadził swój lud do Ziemi Obiecanej, dotknięciem laski wskazał źródło wody w piaskach pustyni. Należy to potraktować jako działanie radiestezyjne, bowiem on właśnie posiadał takie zdolności, gdyż swoją laską  ( różdżką )  wskazał miejsce, gdzie należało kopać, by uzyskać wodę. Na przełomie dziejów wielcy czarownicy w istocie byli uczonymi. Czynili odkrycia i dokonywali dzieł, które przez prostych ludzi i ignorantów były odbierane jako czary inspirowane przez siły piekielne. W mrocznych czasach inkwizycji sądzono, że uprawiają oni  „sztukę diabelską” i owych nieszczęśników kierowano za te praktyki na stos.

Od końca XVI wieku, radiestezyjne „widełki”  przestały już być uważane przez władze kościelne i polityczne za narzędzie diabelskie i korzystano z nich często zwłaszcza we Francji, gdzie zajmowali się radiestezją głównie księża katoliccy.

W 1913 roku ks. Opat  i rektor Jaohan Mermet  oświadczył, że radiestezja jest zjawiskiem możliwym do wyjaśnienia w kategoriach czysto naukowych. Wyłożył teorię różdżki i wahadła i od tego czasu znalazły one bardzo licznych zwolenników.  Zaczęto stosować też badania na odległość, nazywając to działanie teleradiestezją. Można to wyjaśnić w sposób dzisiaj bardzo prosty, a mianowicie:  nasze myśli będące procesami mózgowymi są drganiami biegnącymi w przestrzeń z prędkością 300 000 km/s. Zatem teleradiestezja opiera się na zjawisku prawie natychmiastowego rozchodzenia się myśli, która jest skupiona na jakimś obiekcie. Wówczas promieniowanie mózgowe, obiegnąć może nawet całą  Ziemię z czasie 1/7 sekundy. Mózg działa jednocześnie jako nadajnik i jako odbiornik i dlatego może również odbierać pewien zakres energetycznych sygnałów.

Dzisiaj radiestezja jest badana  i praktykowana w wielu krajach. W Polsce powstało już wiele ośrodków radiestezji . Do jednego z najstarszych i najprężniej działających należy wrocławski „Biorad” z wieloma wspaniałymi Mistrzami tego zawodu, z którymi współpracuje ściśle nasze Polskie Centrum Odnowy Energetycznej, organizując profesjonalne kursy radiestezji z ich udziałem.

Chromoterapia :

Warsztaty radiest 1 smJak wspomniałam na wstępie organizmy żywe i materia nieożywiona wytwarza promieniowanie o określonej dla siebie  wibracji, wysyłając je w przestrzeń. Dla uproszczenia nazwano tę wibrację „promieniowaniem kolorów”, porównując ich częstotliwość z częstotliwościami występującymi w widmie słonecznym- widzialnym i niewidzialnym. Tak więc, powstało pojęcie kolory radiestezyjne.   Kolory radiestezyjne nie są produkcją jakiegoś przedmiotu, lecz wynikiem drgań, czyli wibracji  tego przedmiotu. Znając kolor danego przedmiotu można ocenić wpływ drgań odbieranych przez niego z zewnątrz, jak i tych, które on sam wysyła, oddziałując nimi na inne obiekty, zwłaszcza zaś na organizmy żywe. Można więc ustalić, czy obiekt  znajduje się w harmonii z innymi obiektami czy też ich drgania są przeciwne tworząc zakłócenie. Można to sprawdzić za pomocą przyrządów radiestezyjnych. Do tego jednak potrzebna jest  znajomość ich obsługi. Już na legendarnej Atlantydzie, kapłani i lekarze stosowali terapię światłem i kolorami.

W staroegipskim mieście słońca „Heliopolis” istniały świątynie przepełnione światłem i kolorami. Niemiecka mistyczka Hildegard von Bingen zapoczątkowała ideę, że Bóg jest żywym światłem i że wszystkie żywe istoty mają zdolność przekazywania  tego światła, symbolizującego boski czynnik w świecie fizycznym. Ze Starego Testamentu dowiadujemy się, że tęcza była przekaźnikiem informacji, bowiem za jej pośrednictwem , Bóg dał ludziom znak pojednania i pokoju. U wielu ludzi tęcza jest uważana za symbol szczęścia.

Na podstawie starych nauk, można zdecydowanie  twierdzić, że organizm ludzki istnieje i funkcjonuje tylko dzięki harmonijnemu działaniu siedmiu kolorów tęczy, czyli siedmiu energii życiowych , umieszczonych w tzw. czakramach w ciele ludzkim. Praca tych centr  energetycznych , tworzy dokoła człowieka, stale zmieniającą się aurę, która możemy nawet sfotografować za pomocą specjalnego aparatu. Obraz aury zależy od samopoczucia, stanu zdrowia oraz nastroju i wrażliwości na bodźce badanego człowieka, czy wpływ innych czynników energetycznych na niego. Aura człowieka ulega ciągłym zmianom, ale pewne kolory pozostają w niej  dominujące. Pozwalają one radiestecie bioterapeucie przekazać informacje o stanie zdrowia badanego człowieka, o jego naturze i predyspozycjach psychicznych , a także i duchowych. 

Nigdy jeszcze kolory i światło nie były tak wszechobecne, jak w dzisiejszych czasach. Razem z wiedzą o zapachach, aromatach, ziołach i minerałach, popartą umiejętnościami radiestezyjnymi  oraz prawdą o przepięknym wibracyjnie Białym Świetle autentyków Piramid Horusa, zaczynamy mieć do dyspozycji cudowne narzędzie terapeutyczne, wspomagające leczenie medycyny konwencjonalnej . Do wszystkiego jednak potrzebny jest odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności jej zastosowania.    Widmo światła słonecznego składa się z następujących barw : czerwona, pomarańczowa, żółta, zielona, niebieska, indygo i fioletowa. Poza tym występuje też promieniowanie kolorów niewidzialnych, takich jak podczerwień i ultrafiolet. Radiestezyjną wibrację kolorów  podzielić można jeszcze na  kolory ujemne i dodatnie, co ma wpływ na człowieka i zwierzęta oraz na wegetację roślin. Kolory dodatnie działają ogrzewająco i pobudzająco,  a kolory ujemne ochładzająco i  uspokajająco. Promieniowanie kolorów wpływa na nasze oczy i inne zmysły oraz działa ożywiająco lub osłabiająco fizycznie i psychicznie. Dodatnie  kolory to : czerwień, pomarańczowy, żółty, podczerwony i czarny, zaś ujemne to błękit, indygo, fiolet, ultrafiolet. Zieleń bywa dodatnia i ujemna . Tę ujemną nazywamy zaś tzw. szarą zielenią. Szarą zieleń ujemną emituje większość cieków wodnych, które uznawane są ogólnie  za bardzo szkodliwe dla organizmów żywych w tym szczególnie dla człowieka, gdyż wstrzymują one życie w tkankach, przez co  mogą  powodować powstawanie białaczki, a nawet rozrost komórek rakowych, zawałów,  rozwój choroby psychicznej czy reumatyzm. Szczególnie groźne dla organizmów żywych są skrzyżowania cieków wodnych,  gdy, znamy zasady radiestezji, możemy łatwo zidentyfikować i unikać tych szkodliwości, zwłaszcza urządzając dom, mieszkanie czy miejsce do spania lub pracy. Szara zieleń ma właściwości mumifikujące żywą tkankę. Metodami radiestezyjnymi możemy również z łatwością zidentyfikować i dzięki odpowiedniej wiedzy przekierować, spotykane czasem nad ciekami wodnymi, bardzo niekorzystne dla zdrowia ludzi,  szlaki astralne. Kolor czarny można określić jako symbol nieistnienia, braku, końca  czy śmierci. Jest przeciwieństwem  bieli, podobnie jak ciemność jest przeciwieństwem  światła, śmierć życia, a spoczynek  ruchu. Biel natomiast uznawana jest ogólnie za kolor leczący, gdyż wspomaga i harmonizuje pracę całego ustroju, przydając mu sił witalnych. Biel działa  oczyszczająco na cały organizm. Dlatego właśnie, tak chętnie autentyki Piramid Horusa   wykorzystywane są w dobrych gabinetach lekarskich i terapeutycznych, gdzie leczenia pacjenta dokonuje się w sposób całościowy. Przepiękna biała wibracja tych konstrukcji, wspomaga bowiem w sposób znaczny, efekty  procesu zdrowienia. Do tego doskonałym uzupełniającym narzędziem, okazuje się być również wiedza i umiejętności radiestezyjne. Przez tę niezakłóconą niczym pozytywną właściwość, używa się autentyków Piramid Horusa również do skutecznego odpromieniowywania szkodliwej emisji cieków wodnych a nawet ich skrzyżowań czy nawet siatki szwajcarskiej i diagonalnej. Dobre wyniki osiąga się stosując autentyki Piramid Horusa, również przy nakładaniu się tych wspomnianych wyżej  zakłóceń.  Ponieważ sprawdzaliśmy to zjawisko dość dokładnie, żadne falsyfikaty ani nieudolne podróby  Piramid Horusa, nie posiadają tak wysokiego stopnia neutralizacji tych energetycznych szkodliwości. Falsyfikaty są  po prostu zbyt niedoskonałe wibracyjnie i w niektórych przypadkach nawet mogą szkodzić, na co mamy dowody. W radiestezji, do odbioru i nadawania kolorów radiestezyjnych służy  Wahadło Uniwersalne. Z jego pomocą możemy, oprócz precyzyjnego określania wibracji danego obiektu, przekazywać brakujące kolory, potrzebującym go i chorującym  ludziom. Mówiąc najogólniej, dzięki radiestezji jesteśmy, w stanie pomagać sobie i innym, jak również  identyfikować zagrożenia ze strony niekorzystnego promieniowania z Ziemi czy kosmosu, promieniowania kształtów, lub nawet określać zakres szkodliwości tzw. elektrosmogu.

PICT2162 smMożemy również być pomocni przy poszukiwaniu dobrej wody do picia, minerałów, różnych przedmiotów, zabytków czy nawet osób zaginionych. Dzięki znajomości różnych technik pracy z wahadłami , możemy także określać rodzaj dysfunkcji organizmu czy stopień jej   zaawansowania .  Swobodnie możemy badać stan naszego umysłu, rodzaje towarzyszących nam energii, czy autentyczność obrazów, metali szlachetnych czy pisma. Nabywając  odpowiednią wiedzę, swobodnie potrafimy oczyszczać organizm z niekorzystnych energii, a nawet bytów, czy zaglądać w przeszłość, również tę odległą związaną z poprzednimi wcieleniami. Niektórzy wykorzystują radiestezję do diagnozowania stanu zdrowia, psychiki czy nawet do wróżenia, ale to ostatnie, to już pozostanie ich prywatną sprawą, bo rozwijając naszą intuicję na wysokim poziomie wibracyjnym, bez udziału przyziemnych i prymitywnych energii, możemy być pewni, że zawsze podejmiemy najwłaściwszą dla nas decyzję, ale jak ktoś woli wróżenie, to wolno mu to przecież robić.

Dzięki umiejętnościom radiestezji, jesteśmy też w stanie w porę zidentyfikować niekorzystne dla nas czynniki, czy  nieodpowiednich toksycznych ludzi lub zbadać jakość podejmowanych przez nas decyzji. Nasze umiejętności radiestezyjne swobodnie uchronią nas  przed zażyciem niewłaściwego leku albo pożywienia.  Dzięki nabyciu  wysokiego poziomu wiedzy, możemy również przekazywać energię potrzebującym jej ludziom, nawet na daleką odległość. 

Jednak, żeby posługiwać się tą wiedzą  w sposób bezbłędny oraz bezpieczny, zarówno dla siebie, jak i innych, należy ją bardzo dokładnie poznać i to u najlepszych, sprawdzonych mistrzów i nauczycieli tego zawodu. Z takimi doświadczonymi mistrzami współpracujemy. Pochodzą oni z Wrocławia.  Zaprosiliśmy  ich do naszego Centrum Odnowy Energetycznej, jako profesjonalnych wykładowców na nasze profesjonalne kursy radiestezji. Dzięki nim możecie Państwo zostać przygotowani do zdania egzaminu państwowego w zawodzie radiestety. Z własnego doświadczenia oraz z doświadczeń mojego męża Adama zapewniam, że jest to bardzo ciekawy i przydatny zawód.

 

 

                                                                                             Irena  i Adam Mielimąkowie

 

 

Copyright © by Irena Mielimąka, Polskie Centrum Odnowy Energetycznej - Piramidy Horusa® Śląsk 2006-2022
ul. Nrutowicza 45, 44-283 Rydułtowy 
tel. +48 601 463 290 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  http://piramidyhorusa.slask.pl/

Modele energetycznych piramid Horusa® są chronione patentem nr M 9302848.2 Niemieckiego Biura Patentowego z dnia 14.4.1993 pod nazwą „podwójne piramidy”. Wszelkie prawa autorskie© oraz znak towarowy przynależą do D. Harald ALKE. Znak towarowy jest zastrzeżony. Wykonywanie kopii jest Zabronione! Materiały publikowane w naszym portalu internetowym, takie jak: teksty, fotografie, szkice, malowidła, muzyka inne są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi jak również nasze wszystkie książki, płyty CD i inne publikacje. Wszystkie nasze produkty, wyroby artystyczne, malowidła, instrumenty magiczne, ich szkice i projekty są chronione patentami, są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wykorzystanie oraz publikacja, w całości lub we fragmentach w radio, TV, kopiowanie nośników elektronicznych, przetwarzanie w sieciach i systemach komputerowych, jak również tłumaczenie na inne języki jest zabronione. Wszelkie sposoby wykorzystania wymienionych materiałów są możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody lub kontraktu. Wszelkie publikacje internetowe przeznaczone są do prywatnego użytku odwiedzających bez możliwości dalszego ich publikowania lub innych sposobach wykorzystania. Wszelkie naruszenia będą ścigane sądownie.

Piramidy Horusa - Polskie Centrum Odnowy Energetycznej

 

 

 

© 2008 JUŻ WSZYSCY NAS KUPUJĄ! - Irena Mielimąka prezentuje oryginalne PIRAMIDY HORUSA® z Instytutu Kyborg® - STRONA INFORMACYJNA - | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de