Artykuły

Oświadczenie Aldony Miroński, które na podstawie prawomocnego Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 marca 2013 r. Sygn. akt I C 1692/10, Sąd nakazał publikować jej, zarówno na jej stronie internetowej,  jak i na łamach czasopisma „Nieznany Świat”oraz „Czwarty Wymiar”.

 

„Aldona Mironski, autorka książki „Piramidy Yantra - Sekrety materializacji marzeń“ oświadcza, że dopuściła się plagiatu książki autorstwa Detleva Haralda Alke „Piramidy Horusa”. Aldona Mironski przeprasza Detleva Haralda Alke za naruszenie jego praw autorskich”.

 

„Aldona Mironski oświadcza, że jedynym autorem książki „Sukces i radość życia przez trening autogenny i psychocybernetykę” jest Detlev Harald Alke. Aldona Mironski dopuściła się naruszenia autorskiego dobra osobistego Detleva Haralda Alke, podając, że jest współautorem niniejszej książki”.

Oświadczenie Aldony Miroński, które na podstawie prawomocnego Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 marca 2013 r. Sygn. akt I C 1692/10, Sąd nakazał publikować jej zarówno na jej stronie internetowej,  jak i na łamach czasopisma „Nieznany Świat”oraz „Czwarty Wymiar”.   

 

„Aldona Mironski, autorka książki „Piramidy Yantra - Sekrety materializacji marzeń“ oświadcza, że dopuściła się plagiatu książki autorstwa Detleva Haralda Alke „Piramidy Horusa”. Aldona Mironski przeprasza Detleva Haralda Alke za naruszenie jego praw autorskich”.

 

„Aldona Mironski oświadcza, że jedynym autorem książki „Sukces i radość życia przez trening autogenny i psychocybernetykę” jest Detlev Harald Alke. Aldona Mironski dopuściła się naruszenia autorskiego dobra osobistego Detleva Haralda Alke, podając, że jest współautorem niniejszej książki”.