Channeling

 

 

Channeling (lub channelling) - łączenie się (kontakt) w sposób paranormalny z energiami lub bytami niematerialnymi. Kontakt ten następuje drogą pozazmysłową, kanałem mentalnym, na ogół bez użycia języka werbalnego. Otrzymane przekazy często są trudne do zrozumienia. Podświadomość przekłada je na bardziej zrozumiałe myśli, słowa mówione bądź też pisane (tzw. pismo automatyczne). Podczas channelingu ciało człowieka może znajdować się w transie. Przekazy channelingowe uzyskiwane przez większość osób najczęściej są dość ogólne, a ich tematem jest przesłanie miłości i przygotowanie ludzkości do przebudzenia duchowego. Istnieje wiele przekazów dotyczących zmian mogących zachodzić na Ziemi do roku 2012. Istoty, które przekazując te informacje podają się najczęściej za wysłanników światła, anioły, przewodników duchowych, obce cywilizacje (np. Plejadianie, Kasjopeanie, Ra, Wingmakers, Wniebowstąpieni Mistrzowie). Uważa się, że jest to związane z indywidualnym poziomem wibracji osoby poddającej się channelingowi - im wyższy rozwój duchowy człowieka tym możliwy kontakt z istotami będącymi bliżej Boga/Światła/Uniwersum (w zależności od przekonań lub religii). Zdaniem wielu osób stosujących egzorcyzmy istnieje realne niebezpieczeństwo, że osoba nieprzygotowana do channelingu (m. in. z problemami natury psychicznej np. depresja lub systemem energetycznym - czakry) może uzyskać kontakt z zagubionymi duszami osób zmarłych lub istotami negatywnie nastawionymi do człowieka, które mogą być źródłem szeregu nieprzyjemnych doświadczeń psychofizycznych, w tym opętania. Dlatego przed samodzielną praktyką zaleca się konsultacje z osobami stosującymi channeling w praktyce lub lekturę książek dotyczących tej tematyki.

 zaczerpnięte z Wikipedii

Zdolności medialne i przekazy channelingowe

Posiadamy zdolności odbierania ludzkiej aury oraz innych subtelnych prądów energii, które występują w naturze, zdolność ta nazywa się jasnowidzeniem. Będąc w Południowej Francji na terenie gdzie stoją piramidy Horusa, pewnego razu medytując skoncentrowałem się wewnętrznie  na modelu 9 m piramidy, ujrzałem gigantyczne kaskady światła spływające z nieba. To gigantyczne przedstawienie, można było porównać do niewyczerpalnego wodospadu z którego bez końca płynęły błękitno-białe świetliste potoki energii. Ten energetyczny wodospad, wpływał do dużej piramidy, następnie tworzył wielką tęczę, która tryskała do góry by popłynąć następnie w stronę oddalonej o 32 metry w następnej piramidy model F 4,5 m wysokości. Potem w identyczny sposób do modelu E i coraz mniejszymi łukami do modelu C, B i A.

Po to aby rozlać się na cały teren i połączyć się w końcu z magnetycznym prądem wielkiej linii energetycznej Leyline. Ta kaskada świetlna zmieniała delikatnie swoje kolory w pomarańczowy, zielony i żółty. Horus wyjaśnił mi, że prawdziwym zadaniem modelu 9 m jest ściągnąć prądy energii kosmicznej i za pomocą kolejnych modeli, przetransformować ją na niższy poziom wibracyjny, dopasować do częstotliwości ziemskiej. Horus wyjaśnił mi dalej, że obecnie nasza planeta Ziemia wraz z ludźmi jako najwyżej rozwiniętą formą życia. otoczona jest ochronnym płaszczem. Powoduje on z jednej strony stabilność naszej kultury, z drugiej jednak strony nie pozwala  rozwinąć się na ziemi nowym naprawdę postępowym pomysłom. Wprawdzie wynalazki techniczne są coraz bardziej udoskonalane, to tak naprawdę brakuje nowych, rewolucyjnych rozwiązań.

Przykład 1

Ludzie używają zaawansowanych technologicznie silników spalinowych, wewnątrz których pali się ciągle ten sam płomyk jak w jaskini z epoki kamienia łupanego i wprawdzie planuje się niedługo budować silniki napędzane wodorem, to jednak podstawowa zasada polegająca na ogniu zostaje niezmieniona.

Przykład 2

Ludzkość zna od ponad 150 lat silniki elektryczne, ale wewnątrz nich obracają się cały czas te same koła, czyli od czasu wynalezienia koła sprzed około 5000 lat niewiele się zmieniło, a gdzieś tam w elektrowni woda porusza koło turbiny czy w reaktorze atomowym podgrzewana jest woda, która porusza znowu koła turbiny, czyli tak naprawdę główna zasada pozostała nadal prymitywna.

Przykład 3

Czymś nowym byłoby, gdybyśmy odłożyli tę prymitywną technikę i zaczęli stosować napęd antygrawitacyjny, wykorzystujący linie pól magnetycznych ziemi, całkiem bez efektów spalania i kół. Nie byłoby więcej brudu, ryzyka, efektu cieplarnianego, elektrostresu i promieniowania. Przemysł atomowy i benzynowy musiałby się skończyć, a ludzkość wyszłaby z epoki jaskiniowej i uczyniła poważny krok w swoim rozwoju.

Zespół piramid stojący w Pirenejach francuskich sprowadza na ziemię nową kosmiczną energię i poprzez kolejne modele dopasowuje ją do potrzeb ziemi, tak aby mogła być przez nas spożytkowana.

Kto posiada już mały model piramidy Horusa, bierze czynnie udział w zmianach jakie teraz nastąpią. Im lepiej rozwinięte są zdolności duchowe człowieka, tym bardziej będzie umiał on wykorzystać te nowe impulsy. A ci którzy się przed nimi zamkną i stwierdzą że jest to bezsens, to dla nich wszystko pozostanie jak dotychczas.

Pomiędzy Niebem a Ziemią znajduje się o wiele więcej niż opisuje to nowoczesna nauka zachodnia. Możemy znowu odzyskać zdolności porozumiewania się z duchowym światem.

Poprzez kontakty channelingowe z Horusem  i innymi istotami świetlistymi otrzymałem w 1991 roku cztery nowe przykazania oraz aktualne tłumaczenie praw uniwersalnych.

 

PRAWO UNIWERSALNE

Wszystko znajduje się we wszystkim
Wszystko odzwierciedla się we wszystki
Wszystko jest stworzone ze światła

 

4 NOWE PRZYKAZANIA

Czystość duszy
Miłość do bliźniego
Łaska względem zła
Prawość w Niebie i na Ziemi

 

Weźcie sobie te słowa do serca, medytujcie o nich w sąsiedztwie swojej piramidy i przyjmijcie Boskie przesłanie.

 

Yogawasista mówi: „ Dla niewiedzących ziemia jest prawdziwym piekłem, jednak dla wiedzących jest czystym nektarem”.

 

PRZESŁANIA HORUSA

Piramida energetyczna przedstawia symboliczną naturę człowieka składającą się z części Ziemskiej, jest otwarta na Kosmos i posiada część Boską która wszystko obejmuje. Rdzeń pionowy oznaczy działanie wiecznego Ducha na tej planecie. Ta energia płynie bezustannie i jej świadomość żyje w nas wszystkich. Od wielu tysięcy lat, ludzie znajdowali metody aby ułatwiać sobie życie. Piramida Heopsa jest pomnikiem ludzkiej potęgi. Dawnym Egipcjanom udało się poprzez ukierunkowanie ludzkich myśli, utworzyć potężne prądy myślowe, które były na tyle silne że osiągnęły najwyższego Boga. W ten sposób kapłani i faraoni stali się na ziemi głosem Boga.

W czasach 5000 – 4000 przed Chrystusem istniała stała łączność, którą potem Bóg przerwał aby nakłonić ludzi do samodzielnego myślenia.

Ziemia nie została stworzona po to aby składać na barki Boga więcej pracy lecz po to by szkolić i rozwijać ludzką istotę. Wyższe zadania czekają na tych wszystkich którzy kontaktują się z Bogiem, nie boją się żyć i odważnie z własnej siły rozwiązują swoje ludzkie problemy.

Około roku 400-setnego rozpoczęła się nowa epoka i można było poczuć znowu rękę Boga, takie postacie jak Hildegard von Bingen czy Galileo byli posłańcami tego czasu. Alchemicy zaczęli podążać nowymi drogami, ale wtedy nie był to jeszcze odpowiedni czas i trzeba było poczekać następne 600 lat aby wprowadzić boskie idee do ludzkiego życia. Głupota ludzkiego rozumu jest szokująca, stara się ciągle interpretować cały świat, przy czym sama jest tylko małym kółkiem w maszynie. Człowiek nie może zapanować nad światem, tak jak ziarnko piasku nie ma wpływu na gwiazdy. Cały świat podlega ciągłej, wiecznej przemianie, a piramidy Horusa jest przejawem energii. Na tej zasadzie działały wszystkie „cuda” na Atlantydzie. Zasada działania tych energii funkcjonuje na wszystkich poziomach bytu, poprzez piramidy Horusa tworzymy nowy rodzaj wibracji. Zycie na ziemi dąży stale do doskonałości i dlatego podlega ciągłym przemianom. Ale aby osiągnąć ten cel potrzeba cierpliwości. Waszym zadaniem jest utrzymać piękno tego co zostało stworzone, ale nie uda wam się to jeżeli poddacie się takim emocjom jak strach. Musicie rozpoznać znaczenie waszych uczuć aby osiągnąć czystość duszy i zadziałać siłą umysłu. Czystość ducha jest gwarancją dostatecznej ilości energii by zrealizować swoje ideały. Dzięki mocy która pochodzi z waszego wnętrza, możecie stworzyć wartościowe życie na ziemi. Do tej pory mówiło się że tworzenie i niszczenie jest dziełem Boga, ale ja wam mówię że to wy jesteście jego źródłem.

Ludzie są tak delikatną formą życia że najdrobniejszy powiew wieczności może ich zniszczyć. Jesteście dziećmi z wyższych poziomów i zeszliście tutaj gdzie miesza się ogień i woda. Żyjcie dobrze! Korzystajcie ze wszystkich radości jakie zostały wam dane! Stwórzcie pole miłości tylko na ziemi jest to możliwe.

Miłość jest tam gdzie stykają się ogień i wiatr, woda nadaje nam formę a ziemia jest podporą, wszystko otoczone jest eterem. Piramida Heopsa wyprowadziła ludzkość z czasów jaskiniowych do obecnych, ale aktualna sytuacja pola energetycznego ziemi wymaga innego działania. Dzięki tej nowej piramidzie życie może zostać ochronione od degeneracji, gdyż może pomóc tam gdzie wasza własna energia już nie wystarczy. Ta piramida żyje, używajcie jej do aktywizacji waszej wewnętrznej energii. Aby pokonać zadania przed którymi teraz stoicie potrzebujecie wsparcia kosmicznym prądem. Użycie piramidy można porównać do guru który prowadzi cię ścieżkami do poznania najwyższych zasad życia. Wolność ducha potrzebuje niezależności energetycznej, dlatego każdy świadomy człowiek powinien nauczyć się być niezależnym. „Nie życie na ziemi, ale społeczeństwo jest tworem przestarzałym, jesteście świadkami nadchodzącej nowej epoki, nie bójcie się podjąć tego wyzwania i wykorzystajcie wasze zdolności”. 1993 rok

 

Horus 18 lipca, godzina 3.50

Waszym zadaniem jest informować ludzi o kontroli mentalnej, wpływie  oraz mentalnym wychowaniu. Głoście ludziom o gotowości do służenia innym, zdolnościach w uleczaniu i trosce o życie. Najważniejsze zadania w waszym życiu to: poznanie prawdy, służenie, kochanie, żyć świadomie, wychowywać, być użytecznym i brać udział  w tym kosmicznym filmie. Jest tak wiele ludzi którzy potrzebują pomocy, dajmy im możliwość i wybór, albo poprzez wysiłek stać się zdrowym i wyzwolonym lub zginąć w ziemskich męczarniach.
Wszyscy ludzie szukają wielkich cudów, a nie wiedzą przy tym że mają cały czas je w sobie. Nadszedł czas by wreszcie pokochać siebie i zacząć wierzyć w siebie. Jest zadziwiające jak człowiek rozkwita, gdy czuje że jest kochany, a szczególnie gdy sam odkrywa tę miłość i pracuje nad sobą żeby ją utrzymać. Powtarzajcie sobie cięgle taką afirmację: ”Daje sobie teraz wszelką miłość którą potrzebuje
”.

Jednak nie sama miłość jest najważniejsza, ale wasza świadomość, a rośnie ona w miłości i tak należy to rozumieć. Miłość jest więc środkiem do rozwoju waszej świadomości, który posuwa was do przodu na drodze ku światom z których przybyliście.

 

Horus 02.02.03 godzina 14.24

Czas kryzysu przynosi za sobą zawsze wielkie szanse, wykorzystajcie ten okres aby rozwijać się wewnętrznie. Moje dotychczasowe przepowiednie nie straciły na znaczeniu. Budując dużą piramidę energetyczną ludzkość otrzymała szansę, którą powinna świadomie wykorzystać. Wasze myśli tworzą wasze życie i to jak ono przebiega. Poprzez intensywne i pozytywne myślenie możecie je sobie lepiej ułożyć. Upadek starej epoki wyzwala zawsze wiele nowej energii,  wykorzystajcie ją dobrze, zrealizujcie dzięki niej własne plany.

Dzięki skoncentrowanemu myśleniu rozpoczną się wielkie przemiany i jeżeli chcecie naprawić świat to zacznijcie od was samych, wtedy też otoczenie dopasuje się do was. Zycie jest długim snem, a wasza dusza śni ten sen i chce  się w nim urzeczywistnić. Czasy kryzysu nie są nieszczęściem, lecz pożegnaniem ze starą nie mającą szansy na dalszy rozwój fazą naszego istnienia jako ludzkość. Przeszkodą są wasze przyzwyczajenia, musicie się ich pozbyć po to by rozpocząć nowe życie. Wszystko jest łatwe i proste jeżeli każdy może zatroszczyć się o samego siebie. Im więcej jednak jeden człowiek wykorzystuje drugiego, narzuca reguły, gnębi nakazami tym potrzebne jest więcej pomocy socjalnej. Z tego wyrasta niezadowolenie dla wszystkich w tym uczestniczących tworzy się tym system uzależnienia, a ludzie wykorzystują się nawzajem coraz bardziej. System socjalny nie ma nic wspólnego z pomocą, jest tylko wynikiem niedojrzałego systemu myślenia. Pomagaj nie wszystkim innym lecz sobie samemu, gdy to osiągniesz  poprowadź innych twoimi ścieżkami aby też osiągnęli sukces. Dziel się z innymi twoją wiedzą, a nie pieniędzmi, gdy jesteś silny i zdrowy to jest to gwarancją na dobre życie w harmonii i bez obciążania innych.

Społeczeństwo jest rządzone przez złych ludzi, którzy nigdy nie dojrzeli umysłowo i teraz preferują wzajemne wykorzystywanie się, jest to cierpienie które nie ma końca. Usuń się z tego zamkniętego koła, rozegraj swoje życie z radością i siłą, pokaż też innym jak to należy robić, ale nie wykonuj za nich tej pracy. Daliśmy wam piramidy energetyczne po to abyście mieli więcej energii do dyspozycji, wykorzystajcie tę szansę i energię, żyjcie dobrze! Nie trzeba w tym miejscu więcej dopowiadać. Zastosujcie tę wiedzę, metody, trening energetyczny, piramidy energetyczne i weźcie świadomie udział w budowaniu nowej epoki w której zrealizuje się więcej marzeń niż dotychczas”.

 

(Sat Nam Horus)

D.H.A.

 

 

Copyright © by Irena Mielimąka, Polskie Centrum Odnowy Energetycznej - Piramidy Horusa® Śląsk 2006-2022
ul. Nrutowicza 45, 44-283 Rydułtowy 
tel. +48 601 463 290 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  http://piramidyhorusa.slask.pl/

Modele energetycznych piramid Horusa® są chronione patentem nr M 9302848.2 Niemieckiego Biura Patentowego z dnia 14.4.1993 pod nazwą „podwójne piramidy”. Wszelkie prawa autorskie© oraz znak towarowy przynależą do D. Harald ALKE. Znak towarowy jest zastrzeżony. Wykonywanie kopii jest Zabronione! Materiały publikowane w naszym portalu internetowym, takie jak: teksty, fotografie, szkice, malowidła, muzyka inne są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi jak również nasze wszystkie książki, płyty CD i inne publikacje. Wszystkie nasze produkty, wyroby artystyczne, malowidła, instrumenty magiczne, ich szkice i projekty są chronione patentami, są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wykorzystanie oraz publikacja, w całości lub we fragmentach w radio, TV, kopiowanie nośników elektronicznych, przetwarzanie w sieciach i systemach komputerowych, jak również tłumaczenie na inne języki jest zabronione. Wszelkie sposoby wykorzystania wymienionych materiałów są możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody lub kontraktu. Wszelkie publikacje internetowe przeznaczone są do prywatnego użytku odwiedzających bez możliwości dalszego ich publikowania lub innych sposobach wykorzystania. Wszelkie naruszenia będą ścigane sądownie.

Piramidy Horusa - Polskie Centrum Odnowy Energetycznej

 

 

 

© 2008 JUŻ WSZYSCY NAS KUPUJĄ! - Irena Mielimąka prezentuje oryginalne PIRAMIDY HORUSA® z Instytutu Kyborg® - STRONA INFORMACYJNA - | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de