Oświadczenie Instytutu Kyborg Niemcy w sprawie oryginalności Piramid Horusa oraz list otwarty do przyjaciół w Polsce

 

 

D. Harald Alke

 

 

 

statem3Jeśli coś nie jest dobre, to najlepiej się tego pozbyć. Moja publikacja "Piramidy Horusa", została kilka lat temu przetłumaczona przez ludzi, których uważałem za swoich przyjaciół. Jak się później okazało, nie byli nimi. Ja nie znam języka polskiego i sprawdzenie tekstu odbyło się dopiero w roku 2006 przez grupę dobrych przyjaciół z Polski. Okazało się, że książka jest przepełniona wyrazami tych starych, złych relacji. Postanowiłem więc wykupić wszystkie egzemplarze od Studio Astro, aby wycofać ten toksyczny element z Polskiego rynku wydawniczego. Mieszanie moich nauk duchowych z ich złymi wibracjami, nie jest dobre. Wykupiliśmy już pozostały nakład, około  280 książek, i część z nich została spalona, w dzień zimowego przesilenia, tj. 21 grudnia 2006 roku. To najlepszy czas na to, by wyjść z ciemności i wkroczyć na powrót do czystego Światła! Reszta egzemplarzy została oddana do recyklingu. W tym roku dokonamy ponownej edycji książki, będzie ona zawierała czyste Światło nauk Horusa i moich. Do tego czasu będziemy dysponowali 32 stronicową książeczka dla Państwa informacji.

Z serdecznymi pozdrowieniami dla moich Przyjaciół z Polski. Życzę Wam Miłości i Światła na Waszej drodze!

Istnieją pewne prawa kosmiczne, które rządzą naszym rozwojem. Wspierają Cię, gdy podążasz swoją duchową ścieżką.
Jedno z nich brzmi: Gdy się rozpozna i pozbędzie czegoś o niskiej wartości, pojawi się coś bardziej wartościowego!

Albo inaczej: Jeśli poznasz i naprawisz swój błąd, zostaniesz wynagrodzony przez Los. Dla osoby prawdziwie duchowej, każdy krok to krok naprzód! 

D. Harald Alke

 

statem4If a matter is not good, it is better to get rid of it. My book "Pyramidi Horusa" has been translated some years ago by a couple whome I thought to be my friends. They where not. 
I cannot read polish language. A controle of the text in 2006 by some good friends in Poland confirmed to me that this book was filled up with publicity for those bad old relations. 
So I decided to buy all the books in the stock of Studio Astro to get this bad mixture out of the market. It is not good if my honest spiritual teachings are mixed up with bad vibrations. 
We have bought about 280 pieces and we have burned off a part of it on the winter solstice 2006, December 21. This is the best day to get out of the dark and back to the pure light! The other books have been recycled.
This year we will remake the book as it should be, with the teachings of Horus and me, so the pure light will be distributed. Untill then we have a small book with 32 pages for your information.

Es gibt bestimmte kosmische Gesetze, die unsere Entwicklung regeln. Sie unterstützen Dich, wenn Du Deinem spirituellen Weg folgst. Eines dieser Gesetze lautet: Wann immer wir etwas Minderwertiges erkennen und loslassen, folgt etwas Höherwertiges nach! Oder mit anderen Worten: Wenn Du einen Fehler erkennst und überwindest, wirst Du vom Schicksal dafür belohnt. Für einen ehrlichen, spirituellen Menschen ist jeder Schritt ein Schritt voran!  

With best regards to my friends in Poland, love and light on your way! 

 

D. Harald Alke